Senaste nytt

MEWAB övertar anläggning från Veolia Vatten på Västkusten

2012-10-02

Som en del i satsningen på marknaden för slam och etablering i västra
Sverige kommer MEWAB att överta Veolia Vattens anläggning på Tjörn.
Anläggningen hanterar idag slam och jordprodukter. Övertagandet kommer att
ske den 1 januari 2013.

Utvecklingen för MEWAB är helt i linje med våra förväntningar. Det här
kommer att ge oss en ännu större möjlighet att hjälpa våra kunder att få
växtmaterial med hög kvalitet, samtidigt som vårt samarbete med Veolia
Vatten förstärks på ett mycket positivt sätt. Säger Joakim Klintred, VD.

Senaste nytt