Senaste nytt

MEWAB utför sluttäckning åt Vafab Miljö AB på Norsa avfallsanläggning

2013-04-17

MEWAB har fått förtroendet av Vafab Miljö AB att utföra sluttäckning av två deponier på Norsa avfallsanläggning. Arbetet planeras pågå under två år och ytan som ska sluttäckas är ca 100 000 m2.

- Det känns stimulerande att få arbeta tillsammans med Vafab på ett sådant här stort uppdrag, säger Torbjörn Ericsson driftansvarig på MEWAB.

Senaste nytt