Senaste nytt

MEWAB bygger reningsanläggning för tvätthallsslam åt SRV återvinning

2014-04-25
MEWAB har fått förtroendet att göra allt markarbete runt SRV återvinnings nya satsning på en ny reningsanläggning för oljehaltigt vatten från tvätthallar, gatubrunnslam, oljeavskiljare m.m. i Huddinge.


Byggnationen sker på SRV återvinnings Farligt avfallanläggning i Huddinge och MEWAB gör allt från schaktning, rörläggning till förberedelser för gjutning. Arbetet beräknas pågå under sex veckor i april och maj.


Senaste nytt