Senaste nytt

Nu rullar det utför

2014-05-05
Visst rullar det utför med lager av tätskikt och dräneringsdukar på deponin i Köping. Arbetet med att svetsa dukar pågår för fullt samtidigt som vi rullar ut dräneringsdukar och täcker allt med jordmassor. Att produktionen styrs på ett optimalt sätt är otroligt viktigt under den här känsliga perioden eftersom arbetet är väldigt känsligt för både regn och vind.

På deponin i Köping lägger vi en gummiduk samt en dräneringsmatta, men MEWAB har även vid flera tillfällen arbetat med både bentonitduk och andra typer av tätskikt. Vi har en lång erfarenhet av sluttäckningar och tar mer än gärna även ett ansvar för att se till att rätt material levereras till de olika faserna i sluttäckningen. Vi kan hjälpa deponiägare med allt från planering, inmätning, simulering, massbalansering till den faktiska sluttäckningen.Senaste nytt