Senaste nytt

MEWAB har genomfört Eco Operator Utbildning

2014-08-13

Nu har MEWAB genomfört den första i raden av ”Eco Operator” utbildning för sina maskinförare på Vänerply i Otterbäcken.


Va ä då dä? Och vaffö sa vi gör hocket ting av stöllighet?


Svaret är mångfasetterat och vi har mycket att både vinna & spara på en sådan utbildning. Tex;

 • ·Vi får en minskad bränslekostnad
 • ·Effektivare produktion
 • ·Minskat maskinslitage
 • ·Ökad säkerhet
 • ·Större medvetenhet hos våra förare
 • ·Minskad miljöpåverkan
 • ·Ökad lönsamhet

Detta är ett globalt utbildningskoncept från Volvo Construction Equipment som kört denna Eco Utbildning sedan 2009 och har sedan dess utbildat mera än 600 förare. Utbildningen var en heldagsövning och endast teoretisk, där förarna erbjöds många finfina tips där de kunde välja vilka sätt de vill applicera tipsen för att uppnå ovanstående punkter och inga pekpinnar delas ut-Puh!

Målet med utbildningen är att ge våra förare en liten inblick i hur vi använder jordens resurser. Vi får lära oss lite mera om hur vi effektivast kan utnyttja maskinerna och dess utrustningar på ett effektivare sätt. Vi lärde oss även förstå konsekvenserna och vikten av logistik, vägunderhåll och andra faktorer som direkt eller indirekt har inverkan på bränsleförbrukningen.
Många intressanta frågor diskuterades under dagen då utbildaren själv är/varit maskinförare och kan detta med maskinernas funktioner på sina fem fingrar.

Ett exempel taget från ett sågverk efter utbildning såg ut såhär:

 1. 4 maskiner (2 x L60F, L90F L150F).
 2. Diesel förbrukningen minskade med 10%.
 3. Tomgångskörningen minskade med 13%.
 4. Totalt minskades CO2 utsläppen med 30 ton per år
 5. Företaget minskade sina kostnader med 140 000kr per år

Fortsättningsvis planeras nu utbildning av de övriga förarna i firman då de positiva effekterna är så många.
Uppföljning av effekterna av utbildningen kommer ske löpande men vi såg redan efter första veckan positiva effekter i uppföljningen av bränsleförbrukning

Vid frågor kontakta

Karin Skoglund
Miljö- och kvalitet

Senaste nytt