Senaste nytt

Nu ligger tätskiktet

2014-08-21

Efter ett långt och spännande projekt så ligger tätskikten på Vafabs deponi i Köping. Arbetet med sluttäckningen påbörjades under våren 2013 och går nu in i sin slutfas. Sluttäckningen av en deponi är uppdelat i:

1. Terrassering

Första steget är att forma deponin så att den nederbörd som faller på deponin i framtiden kommer att avrinna på ett effektivt sätt. Lutningarna på deponin ska enligt Naturvårdsverkets rekommendationer inte understiga 1:20 eller överstiga 1:3.

2. Avjämning

För att få ytan på deponin så jämn som möjligt avjämnas deponin. Vilket material som används ser lite olika ut från sluttäckning till sluttäckning.

3. Tätskikt

Ibland läggs ett materialavskiljande skyddsskikt mellan avjämningsskiktet och tätskiktet. Detta för att skydda tätskiktet mot eventuella uppstickande vassa föremål som kan skada detta.

Tätskiktets funktion är att hindra nederbörd från att tränga in i deponin och således minska mängden bildad lakvatten. Kraven på tätskiktets funktion skiljer sig åt beroende på om deponin är klassad som icke farligt avfall eller farligt avfall. Utformningen på tätskiktet varierar men i på deponin i Köping har vi arbetat med en duk av ett plastmaterial som sedan svetsats ihop för att garantera tätheten.

4. Dräneringsskikt

Dräneringsskiktet läggs ut ovanpå tätskiktet. Dess funktion är att avleda nederbörd från det tätande skiktet. Dräneringsvattnet anses normalt ej förorenat och behöver därför inte ledas till rening.

5. Skydds- och växtskikt

Skydds- och växtskiktet är till för att skydda underliggande lager, framförallt tätskiktet. Ofta sås gräs i växtskiktet för att minimera riskerna för erosion och sättningar i detta lager. Deponin bör dock hållas ren från större växter och träd då rötter från dessa kan tränga ner i tätskiktet och orsaka skador.

Nu pågår arbetet med att lägga på jord för att skydda dukarna, samt en del byggnationer av vägar.


Senaste nytt