Senaste nytt

MEWAB besöker avfall och återvinning på Elmia

2014-10-01

Idag finns representanter från MEWAB på avfalls och återvinningsmässan i Jönköping. Kontakta gärna oss om du vill sitta ner och prata lite om:

  ·Avsättning av slam

  ·Avsättning av restprodukter

  ·Inköp av råkompost

  ·Inköp av matjord

  ·Inköp av jordförbättringsprodukter

  ·Spridning och distribution av slam

  ·Avsättning av jordförbättringsprodukter

  ·Spridning av jordförbättringsprodukter

  ·Konstruktion av deponier

  ·Sluttäckning av deponier

  ·Avsättning eller införskaffande av material till deponikonstruktioner

  Joakim Klintred

  VD
  0703 - 41 77 23Joakim.klintred@mewab.se

  Pathrik Lindkvist

  Försäljningsansvarig
  0736-12 04 60 pathrik.lindkvist@mewab.se

  Torbjörn Ericsson

  Driftansvarig sluttäckning av deponier
  0703 - 41 77 21 torbjorn.ericsson@mewab.se

  Patrik Colebring

  Slam Mesakalk, Inköp, Logistik
  0703 - 61 65 17 patrik.colebring@mewab.se

Senaste nytt