Senaste nytt

MEWAB förbättrar arbetsmiljön

2014-10-28

Som ett led i arbetet med ständiga förbättringar har MEWAB investerat i personlarm för ensamarbetare. Det innebär att alla anställda på MEWAB kommer att vid de tillfällen då de utför ensamarbete vara utrustade med ett personlarm. Detta larmar med position direkt till SOS ALARM. Operatören kan därefter upprätta tvåvägskommunikation med den larmande och bedöma vilken typ av insats som krävs.

Larmet kan utlösas manuellt, men har även en så kallad "Man down" funktion.

Lösningen är framtagen tillsammans med Offentlig säkerhet http://www.offentligsakerhet.com/ och kommer att komplettera det viktiga arbetsmiljöarbetet på ett effektivt och enkelt sätt.

- Genom den här åtgärden höjer vi tryggheten för alla våra anställda, säger Joakim Klintred VD

Har du frågor om vårt säkerhetsarbete? Kontakta då Karin Skoglund 054 - 15 07 76

Senaste nytt