Senaste nytt

MEWAB övar krisledning

2014-12-11

Som ett led i MEWABs arbete med ständiga förbättringar har ledningsgruppen i samarbete med företaget Offentlig säkerhet övat krisledning.

MEWAB har byggt upp rutiner för hur företaget skall agera under kris, som t ex vid en olycka eller någon annan form av hot mot företaget. Arbetet har pågått under en längre period och som en check på att rutinerna fungerar genomfördes ett realistiskt ”krisspel” under en dag.

Spelet syftade till att pröva rutiner, hitta brister och förbereda de personer som ingår i krisledningsgruppen på hur ett scenario kan utvecklas.

Efter övningen kan vi konstatera att det mesta fungerade mycket bra. Vi fick med oss några punkter som kunde förbättras och samtliga deltagare var mycket nöjda med att få ”känna på” hur det faktiskt kan vara vid en större krissituation, säger Joakim Klintred, VD

Beslut togs även på att genomföra en övning per år för att hela tiden höja kompetensen och beredskapen.

Senaste nytt