Senaste nytt

Invigning av ny anläggning för slamhantering i Lidingö

2015-01-28

Idag har MEWAB medverkat vid invigningen av Käppalaförbundet* invigning av sin nya anläggning för slamhantering. Det var uppskattningsvis 120 pers som delade denna intressanta förmiddag med oss och bland deltagarna noterades deltagare från tex Svenskt vatten, politiker från kommunen, leverantörer och andra intressenter

Den nya anläggningen är byggd i tre plan och innehåller avvattningscentrifuger, slamsilos och en utlastningshall. Den är 12.5 meter hög och delvis insprängd i ett berg för att smälta in i miljön och genom fönstren på översta våningen var det eminent utsikt.

Moderniseringen medför såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar för käppala. Transporterna minskar och kan skötas under dagtid måndag-fredag, vilket är bra för de som bor i runt verket och speciellt den skola som finns där. Energiförbrukningen blir lägre och underhållskostnaderna minskar då utrustningen är högteknologisk. Dessutom kommer arbetsmiljön att väsentligt förbättras då mycket är datastyrt, rena lokaler och mindre buller. Detta gör även att de är bättre rustade för att klara ett driftstopp då de ju kan lagra sitt slam i flera dagar.

Under förmidagen fick vi förutom visning och info om anläggningen trevliga pratstunder med intressanta människor och gott tilltugg.

*Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm.

Senaste nytt