Senaste nytt

MEWAB uppdaterar fordonsflottan

2015-04-17
​MEWAB uppdaterar fordonsflottan till hela affärsområde Deponi med transportfordon från VW.

Genom att byta ut samtliga fordon till modernare och helt anpassade efter behovet möter MEWAB den ökade efterfrågan av sluttäckningar och svetsningsuppdrag. Fordonen är utrustade för att kunna ha med all utrustning som krävs, såväl vid svetsning som vid övrig sluttäckning.

I de större fordonen finns möjlighet att ta med komplett mobil svetsutrusning för dukläggning samtidigt som utrymme finns för provning och lagring. I samband med uppdateringen av bilarna kommer även nya specialanpassade släpvagnar att införskaffas.

Har du frågor kring sluttäckningar eller hantering av täckmassor i samband med sluttäckning, kontakta gärna oss på 054 - 15 07 76.

Senaste nytt