Senaste nytt

MEWAB bygger filterbäddar

2015-06-22

MEWAB har fått förtroendet att bygga Vafab Miljös nya anläggning för rening av lakvatten vid Annelunds avfallsanläggning i Enköping. Uppdraget är en totalentreprenad och till vår hjälp med att projektera använder vi i Ramboll.

Projektet startar nu under sommaren och skall vara klart för slutbesiktning sista oktober.

Till vår hjälp kommer vi att ha flera duktiga underentreprenörer samtidigt som vi får en möjlighet att ha ett bättre kapacitetsutnyttjande av de maskiner som arbetar med sluttäckningen på samma anläggning, säger Joakim Klintred, Vd MEWAB.

Nedan syns en bild från den pågående sluttäckningen

Senaste nytt