Senaste nytt

MEWAB växer i Linköping

2015-10-09

Från och ned 2016-01-01 kommer MEWAB att ta över hanteringen av Revaq certifierat slam från Linköping. Det innebär att vi kommer att vara med och sluta kretsloppet genom att återföra näringen till jordbruksmark i närområdet.

Enligt Joakim Klintred, VD MEWAB, kommer detta innebära en viktig pusselbit i MEWABs fortsatta expansion i Östergötland.

Vad är Revaq?

Revaq är ett certifieringssystem som arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Certifieringen innebär att reningsverket bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öppen med all information.

Senaste nytt