Behandling

Det ligger i vår natur att ge tillbaka till den.

Vårt mål är att alltid föra tillbaka så mycket som möjligt in i kretsloppet. Därför driver vi flera anläggningar som enbart ägnar sig åt behandling. På anläggningarna hanterar vi olika typer av restprodukter på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Beroende på vilken typ av avfall som ska behandlas har vi olika metoder att förädla det på. Därför har vi delat upp affärsområdet i tre kategorier.

Kompostering är den första. Genom strängkompostering producerar vi årligen mer än 50 000 ton kompostråvara som sedan återförs till kretsloppet.

Den andra är avfallsbehandling. Genom sortering, krossning och förädling utvinner vi både rena material till återvinning och effektiva bränslen.

För det tredje så återför vi flera tusen ton avloppsslam till kretsloppet genom behandling och spridning. Dessutom driver vi och utvecklar biobränsleterminaler och sorteringsanläggningar, där vi både tar emot och sorterar avfallet. Den kategorin kallar vi terminalverksamhet.

När vi arbetar med behandling utför vi ständigt intern kontroll för att säkerställa att kvaliteten håller högsta nivå. Dessutom kan vi hjälpa dig vid inköp av råkompost, matjord, jordbruksprodukter och olika restprodukter. Vi gör helt enkelt vårt allra bästa för att bidra till ett fungerande kretslopp.

För att på bästa sätt möta våra kunders behov är affärsområdet uppdelat enligt följande: