Industritjänster

Industritjänster

Den svenska skogsindustrin har alltid varit betydelsefull. Därför är vi stolta över att vara en viktig kugge i skogsindustrihjulet. Vi bidrar nämligen med kunnig personal och moderna maskiner.

En av våra styrkor är att vi är väldigt flexibla, vi kan ta helhetsansvar för terminaler och sköta all timmerhantering. Vi kan även hjälpa till med enskilda delar av arbetet, som till exempel avsättning av restprodukter eller uthyrning av maskiner i kortare perioder. Vi gör helt enkelt både stort och smått.

Dessutom kan vi även hjälpa kommuner och återvinningsföretag med skötsel och drift av hela återvinningsanläggningar på ett kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt.

Vår personal inom industritjänsterna har stor erfarenhet och vet precis hur de ska handskas med de utmaningar de stöter på i arbetet. De ruckar aldrig på noggrannheten och kvaliteten, för oss är det viktigt att arbetet alltid genomförs väl. Det vinner vi alla på, även miljön.

Kontakta oss om ni vill veta mer eller ha hjälp med att:

  • Driva och utveckla vedgårdar
  • Driva och utveckla deponier
  • Driva och utveckla återvinningsgårdar
  • Driva och utveckla Er interna avfalls- och återvinningshantering
  • Driva och utveckla er ut- och inlastning
  • Krossa eller flisa restprodukter direkt på plats
  • Hyra lastmaskiner med förare