Lantbruk

Våra medarbetare är bra på att sprida både kalk och glädje.

De svenska åkrarna mår bra av att kalkas ungefär vart fjärde år. Det gör att jorden inte blir för sur och då trivs grödorna bra. Därför har vi sedan 80-talet hjälpt svenska lantbrukare med att sprida kalk och andra restprodukter. På så sätt återvinner vi material som annars går till spillo och istället gör det till en resurs.

Idag är vi en av de mest erfarna aktörerna inom området. Vår personal har en gedigen bakgrund inom lantbruk och det ger oss stor förståelse för de speciella behov våra kunder har. Eftersom vi driver egna anläggningar för lagring och hygienisering kan vi själva bidra med allt material. Det betyder att vi också kan vara en god samarbetspartner om du behöver hjälp med att införskaffa mesakalk eller andra jordförbättringsprodukter.

Vi går en spännande framtid till mötes. Teknik och utveckling har gett oss nya produkter, utmaningar och möjligheter. För att kunna förverkliga våra mål behöver vi kunna prestera under de korta perioder som åkermarkerna är tillgängliga för oss. Det är med hängivna människor och moderna maskiner vi kommer att lyckas.

Kontakta oss om ni vill veta mer eller ha hjälp med:

  • Inköp av Mesakalk
  • Avsättning av Mesakalk
  • Inköp av jordförbättringsprodukter
  • Avsättning av jordförbättringsprodukter
  • Inköp av gödningsprodukter
  • Avsättning av gödningsprodukter
  • Spridning av Mesakalk
  • Spridning av Gödning
  • Spridning av jordförbättringsprodukter
  • Spridning och distribution av slam

Läs mer om Mesakalk