Anläggningar

Anläggningar

Vi driver idag tio egna anläggningar och arbetar som underentreprenör på ett flertal andra. Vi kombinerar miljö och kvalitet med kompetens samt strävar efter att ha så lite miljöpåverkan som möjligt med en bibehållen produktivitet och lönsamhet.

Vi behandlar, förädlar och avsätter ett flertal olika avfalls- och återvinningsmaterial, samtidigt som vi tillverkar olika typer av produkter med hög kvalitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i kretsloppet.