Kilsta

MEWABs terminal i Kilsta hanterar flera olika typer av material. Området ligger strategiskt beläget i Karlskoga och har goda möjligheter att hantera stora flöden av biobränsle och återvinningsprodukter.

På grund av anläggningens strategiska läge och stora ytor hyr vi även ut mark och kompetens till flertalet andra aktörer i branschen.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med:

 • Avsättning av biobränsle
 • Avsättning av trä
 • Inköp av biobränsle
 • Inköp av trä
 • Krossning av icke farligt avfall
 • Krossning av återvinningsmaterial
 • Krossning av trä
 • Krossning av bark
 • Huggning av trä
 • Krossning av biobränslen
 • Hyra av ytor
 • Avfallsterminalverksamhet

För mer information kontakta oss!