Sofiedal

Sofiedal är en av Sveriges största anläggningar för öppen strängkompostering. Vi hanterade 2010 mer än 50.000 ton material och levererar ut allt från färdig matjord till ren kompost. Anläggningen ligger i närheten av Karlstads flygfält och har öppet mellan klockan 07.00 – 16:00.

Sofiedal har möjlighet att ta emot 75.000 ton organiska icke farligt avfall klassade restprodukter per år och hanterar förutom kompost och jord även biobränsle, bioaska och slam.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med:

  • Avsättning av slam
  • Avsättning av restprodukter
  • Inköp av råkompost
  • Inköp av jord
  • Inköp av jordförbättringsprodukter

Klicka här för produktinformation om vår kompost på Sofiedal

För mer information kontakta oss!