• Mewab, ett väldigt jordnära företag.

  Alla grödor behöver näring för att ge en god skörd. Genom att sprida kalk på åkrarna blir det lättare för växten att ta tillvara på den näring som finns i marken. Det är något som vi på Mewab har gjort sedan början av 80-talet.

 • Deponianpassning

  Vi har arbetat med deponianpassning i många år och vet vad som krävs för att hålla hög kvalitet och följa miljökraven. Vi kan ta fullt ansvar för att bygga och sluttäcka deponier och vara med ända från budgeteringen till slutbesiktningen.

 • Industritjänster

  En av våra styrkor är att vi är väldigt mångsidiga. Vi kan ta helhetsansvar för timmerterminaler och driva hela återvinningsanläggningar. Vi kan även hjälpa till med enskilda delar, som till exempel avsättning av restprodukter eller uthyrning av maskiner.

 • Lantbruk

  De svenska åkrarna mår bra av att kalkas ungefär vart fjärde år. Därför har vi sedan 1986 hjälpt lantbrukare runt om i Sverige med att sprida mesakalk och näringsämnen. Idag är vi en av de mest erfarna aktörerna inom området.

 • Behandling

  Vårt mål är att alltid föra tillbaka så mycket som möjligt in i kretsloppet. Därför driver vi flera anläggningar som enbart ägnar sig åt behandling. På anläggningarna hanterar vi olika typer av restprodukter på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.