Om oss

Vi är ett väldigt jordnära företag. Det märks när vi ska tvätta våra kläder.

Alla grödor behöver näring för att ge en god skörd. Genom att sprida kalk på åkrarna blir det lättare för växten att ta tillvara på den näring som finns i marken. Det är något som vi på Mewab har gjort sedan början av 80-talet.

Idag har vi utvecklats till ett heltäckande företag som utför uppdrag runt om i hela landet. De arbetsområden vi inriktar oss på är deponi, marksanering behandling, lantbruk och industritjänster, och vi utför allt från att driva hela projekt till att hyra ut maskiner och personal.

Flera av våra medarbetare har en bakgrund inom lantbruk, entreprenad och miljö. De har därigenom stor förståelse för de behov våra kunder har. Vi ser också en stor utmaning i att omhänderta och behandla olika material så att de kan återföras tillbaka till kretsloppet. Dessutom strävar vi alltid efter att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt, det gynnar både oss och våra kunder.

Alla våra uppdrag kännetecknas av våra kärnvärden

Engagemang, Vi angriper utmaningar på ett nyfiket, positivt och inspirerande sätt

Kvalitet, På ett pålitligigt och mätbart sätt leverera vad som är avtalat.

Ansvar, Med yrkesstolthet och helhetssyn slutför vi alla projekt

För att kunna leva upp till dessa högt ställda värderingar rekryterar vi alltid de bästa inom varje område och fortsätter att utveckla dem genom vidareutbildning. Vi deltar aktivt i branschens utveckling och satsar på ny teknik.