Fakta

Vi sysselsätter idag ungefär 50 personer och omsätter ungefär 85 miljoner kronor, samt har AAA rating enligt Soliditet.

Vårt huvudkontor ligger i Karlstad men vår verksamhet sträcker sig över hela landet med tyngdpunkt på Värmland och Mälarregionen. Vi har egen kompetens inom företaget i hela kedjan från planering / budgetering till utförande av såväl lantbruksspridning till byggnationer av deponier.

Historia

 • 1986 startar Mewab under namnet Karlstads Lantbruksentreprenad
 • 2001 Öppnar komposteringsanläggningen i Sofiedal
 • 2006 Förvärvas Jan Björk Maskin AB
 • 2007 MEWAB utses till årets Gasell i Värmland
 • 2008 MEWAB utses till årets Gasell i Värmland
 • 2010 Affärsområde Deponianpassning bildas
 • 2012 MEWAB flyttar till nya lokaler på Örsholmen i Karlstad
 • 2015 Öppnar nytt kontor i Linköping

MEWAB i Siffror 2015

 • Omsättning 76 miljoner kronor
 • Antal anställda 16 stycken
 • AAA rating enligt Soliditet
 • Ett trettiotal tunga maskiner
 • Egen verkstad i Väse
 • Ett tiotal egna anläggningar.
 • Behandlar, förädlar och avsätter 250 000 ton avfall och restprodukter per år