Munksjö Aspa

Det som inte hamnar i morgontidningen har jordbrukarna stor nytta av.

Runt 2008 uppstod ett behöv hos Munksjö Aspa. De hade ökat sin produktion och fick därför ett enormt överskott av restprodukter som de inte längre klarade av att hantera. Det var då ett långt och framgångsrikt samarbete inleddes med oss på Mewab.

Munksjö Aspa är en sulfatfabrik som tillverkar pappersmassa. Pappersmassan säljer de sedan vidare till pappersbruken som använder den till förpackningar, tidningar, toalettpapper och alla möjliga typer av pappersprodukter. Vid produktionen uppstår två branschspecifika avfall: organiskt fiberavfall och mesa.

”Mewab har bra kontakter med bönder och jordbruk som har användning för våra restprodukter”, säger Dan Björk som är teknikchef på Munksjö Aspa och arbetar mycket med miljöfrågor.

Fiberavfallet tar vi på Mewab hand om och blandar in i kompost så att det till slut blir jord. Mesa är en oorganisk produkt som vi behandlar och sedan använder till att kalka jordbruken.

Ett par gånger per år kommer vi och hämtar mesa och fiber. Vi sköter hela logistiken från lagring till transporten. Båda parter är överens om hur arbetat ska skötas och det är då samarbetet fungerar som bäst. ”När vi jobbar med Mewab rullar det på bra”, säger en väldigt nöjd Dan.

Dan som brinner för miljöfrågor ser även stor vinning i att vi tar hand om deras restprodukter och får ut det till jordbrukare. ”De tar hand om sånt som vi annars delvis hade behövt deponera och ser till att det kommer till god användning”, säger han.

Läs mer om Munksjö Aspa här