Utrustning

Utrustning

Vi har en modern och välfungerande bas av egen utrustning. Samtliga maskiner ingår i vårt serviceprogram och har en hög tillgänglighet. För att klara av samtliga våra uppdrag både i hög- och lågsäsong hyr vi även in maskiner och annan utrustning. Vi arbetar aktivt för att välja fordon med mindre miljöbelastning och bättre arbetsmiljö.

Vi är alltid intresserade av bra samarbetspartners, så om ni har maskiner som klarar våra höga kvalitets och tillgänglighetskrav, kontakta gärna oss.