Dumpers

Dumpers

För materialtransport använder vi Volvo A 25D med en lastförmåga på 20 ton i terräng.