Grävmaskiner

Grävmaskiner

Våra grävmaskiner varierar mellan 22-30 ton i vikt och flera av dem är utrustade för att arbeta med deponitäckningar. De maskiner vi använder till deponiarbeten har längre räkvidd, bredare band och maskinstyrning.